Αριθμός Έργου:
2016-1-CY01-KA202-017350

 • en
 • gr
 • Spain flag
 • polish
 • Germany flag

facebook

Menu
 • en
 • gr
 • Spain flag
 • polish
 • Germany flag

Mobile logo

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Βελτίωση της διακρατικής εργασιακής προσαρμοστικότητας

Βελτίωση της διακρατικής εργασιακής προσαρμοστικότητας

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Ανάπτυξη του διακρατικού συστήματος υποστήριξης της κινητικότητας

Ανάπτυξη του διακρατικού συστήματος υποστήριξης της κινητικότητας

Ενίσχυση του διακρατικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Ενίσχυση του διακρατικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Στήριξη σε φορείς απασχόλησης και πρόσληψης

Στήριξη σε φορείς απασχόλησης και πρόσληψης

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;