Αριθμός Έργου:
2016-1-CY01-KA202-017350

 • en
 • gr
 • Spain flag
 • polish
 • Germany flag

facebook

Menu
 • en
 • gr
 • Spain flag
 • polish
 • Germany flag

Mobile logo

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Βελτίωση της διακρατικής εργασιακής προσαρμοστικότητας

Βελτίωση της διακρατικής εργασιακής προσαρμοστικότητας

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Ανάπτυξη του διακρατικού συστήματος υποστήριξης της κινητικότητας

Ανάπτυξη του διακρατικού συστήματος υποστήριξης της κινητικότητας

Ενίσχυση του διακρατικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Ενίσχυση του διακρατικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Στήριξη σε φορείς απασχόλησης και πρόσληψης

Στήριξη σε φορείς απασχόλησης και πρόσληψης

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης που δεν υπάρχουν στην πατρίδα τους. Ωστόσο, το γεγονός να εργάζεσαι σε ένα ξένο περιβάλλον μπορεί συχνά να αποδειχθεί δύσκολο για τους εργαζόμενους, καθώς μπορεί να εμφανιστούν πολλά εμπόδια.

Το Έργο LAMOS EU, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εργαζόμενους να προετοιμαστούν όσον αφορά τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του συστήματος για την διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.


"Για λόγους κατανόησης και σαφήνειας, το κείμενο δεν θα χρησιμοποιεί και τις αρσενικές και θηλυκές μορφές στο λόγο. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά ουσιαστικά και αντωνυμίες που χρησιμοποιούνται σε όλη την ιστοσελίδα LAMOS EU θα ισχύουν και στη θηλυκή μορφή τους."

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;