Αριθμός Έργου:
2016-1-CY01-KA202-017350

  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

facebook

Menu
  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

Mobile logo

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Η τέταρτη συνάντηση εταίρων του έργου μας

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου μας LAMOS EU πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για τις δραστηριότητες του Έργου που σχετίζονται με την οριστικοποίηση των πνευματικών αποτελεσμάτων (εργαλειοθήκη προγράμματος, εργαλείο ΤΠΕ και μοντέλο εργασίας με άτομα που ενδιαφέρονται για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού). Επιπλέον, μοιράστηκαν κοινές προκλήσεις και θετικές πτυχές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών δοκιμών σε κάθε χώρα.

Αναλύθηκαν επίσης οι δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης του έργου, και στη συνέχεια μια συζήτηση σχετικά με την οργάνωση των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων σε κάθε χώρα εταίρο.

Οι εταίροι συμμετείχαν επίσης στην εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων που διοργάνωσε η Action Synergy την ίδια ημέρα.

44721574501950126990263918828104594489344n
4453907021788037123975404550735136802471936nΑυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;