Αριθμός Έργου:
2016-1-CY01-KA202-017350

  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

facebook

Menu
  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

Mobile logo

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οργάνωσης της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Κάποιοι από τους εταίρους έχουν ήδη συνεργαστεί στον παρελθόν στο πλαίσιο προγραμμάτων LdV:

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Κύπρος

eurosuccess

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που επικεντρώνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου ιδιαίτερα σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess αντιλήφθηκε από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα η EUROSUCCESS παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών στο Δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει επίσης αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσω ενός ευρέως γνωστού δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασιζόμενο στη προηγούμενη μεγάλη εμπειρία του ιδρυτή του. Ειδικεύεται ιδιαίτερα στη διάδοση.

Η EUROSUCCESS στοχεύει στην σταθερή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην εξέλιξη της ομάδας της στην οποία θα δίνει την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις της στον επιστημονικό τομέα. Επίσης, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, η Eurosuccess Consulting συμμετέχει σε κοινοπραξίες και στηρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την έγκριση και συνεπώς την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων προτάσεων.

 

OIC Poland Foundation - Πολωνία

oic poland

Το OIC Poland Foundation, δραστηριοποιείται από το 1991 για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της νότιο-ανατολικής Πολωνίας. Ανήκει στην κορυφαία ομάδα οργανισμών κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Lubelskie Voivodship.

Ο κύριος στόχος του OIC Poland Foundation είναι η πρόληψη της ανεργίας και η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης, απευθυνόμενα σε μεγάλο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, πετυχαίνοντας τα μέσω : αξιόλογων εκπαιδευτικών λύσεων (μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνθετων προγραμμάτων) τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων, ατόμων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος; η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και αυτό-απασχόλησης, η διάδοση των γνώσεων, των ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εμπορικών προσφορών για εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και σε εταιρίες/οργανισμούς που ζητούν ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση με συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο για τους υπαλλήλους τους, για να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό κλίμα, πιστοποιημένων σεμιναρίων, κατάρτισης και ΜΒΑ, μεταπτυχιακών σπουδών για την βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, την διεύρυνση: επαγγελματικών δικτύων και εφαρμογή των τάσεων στην εκπαίδευση, χρηματοδότησης για παροχή βοήθειας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης και παροχή επαγγελματικής στήριξης σε φιλόδοξους και υφιστάμενους επιχειρηματίες και βοήθεια για την συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων.

Συμβαδίζοντας με την εποχή, το Ίδρυμα παρέχει αξιόλογη κατάρτιση, συνδυάζοντας την τυπική μάθηση με την επίβλεψη, προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν τις αποτελεσματικότερες διαθέσιμες λύσεις επαγγελματικής εξέλιξης. Καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας, επαγγελματική καθοδήγηση, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσεγγίσεις κατάλληλες για τις ανάγκες της επιχείρησης , συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακών σπουδών και της αγοράς εργασίας, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσληφθούν.

Το ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και ακαδημαϊκών συνεργατών σε όλη την Ευρώπη και συνεργασία με Πανεπιστήμια, σχολεία, εταιρίες, οργανισμούς από διάφορους τομείς δίνουν τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να μεταφέρει τις ορθές πρακτικές στις επιχειρηματικές μονάδες και να αναπτύξει τα καλύτερα βελτιωτικά σχέδια για την περιοχή της Lubelskie.

Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook! Ιστοσελίδα www.oic.lublin.pl 

 

Action Synergy A.E. - Ελλάδα

action

Η Action Synergy A.E. είναι μια εταιρία Πληροφορικής, Έρευνας & Ανάπτυξης, ένας φορέας εκπαίδευσης και εφαρμογών λογισμικού o οποίος δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων e-learning.

H Αaction Synergy A.E. διαθέτει από την ίδρυση της το 1987 μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στη συνεργασία με ομάδες Ρομά, αλλά και με άλλες ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Στους βασικούς τομείς εξειδίκευσης της Action Synergy Α.Ε. περιλαμβάνονται: η ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, η ανάπτυξη σεμιναρίων e-learning και εξ' αποστάσεως κατάρτισης, η διάδοση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ανάλυση των μαθησιακών αναγκών, η ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

 

Inercia Digital - Ισπανία

inerciaDigital

Η Inercia Digital είναι ένας καινοτόμος οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρα από την Ανδαλουσίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2012, με δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη. Επικεντρώνεται στην προώθηση της κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη κι απευθύνεται σε εταιρίες και επιχειρηματίες.

H Inercia Digital διαθέτει διεθνή και Ευρωπαϊκή εμπειρία, εντός και εκτός του Προγράμματος Erasmus+ με συμμετοχή σε αρκετά προγράμματα. Βάση του τομέα εξειδίκευσης της, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων δημιούργησε και διαχειρίστηκε ιστοσελίδες και πλατφόρμες e-learning για εκπαιδευτικούς οργανισμούς/παρόχους (όπως σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, κλπ.), ώστε να εντάξουν την ICT στις καθημερινές τους δραστηριότητες εκπαιδεύοντας τους στις ψηφιακές δεξιότητες και στα διαδικτυακά εργαλεία, στο elearning, στις εικονικές ευκαιρίες και στην συλλογική μάθηση.

Η Inercial Digital έχει πιστοποιηθεί από την AENOR ως Νέα Kκαινοτόμα Επιχείρηση και εφαρμόζει ISO 29990-2010 - Υπηρεσίες Μάθησης για τη μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση - χάρη στο Πρόγραμμα CooperActive.

 

ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH - Γερμανία

ABU

Η ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH (Ακαδημία για την Ακαδημαϊκή Εξέλιξη και την Επανεκπαίδευση, μη κερδοσκοπική Ε.Π.Ε) έχει έδρα το Βερολίνο είναι ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ιδρύθηκε το 1990. Η ABU παρέχει αρχική κατάρτιση, τυπική εκπαίδευση καθώς και συστήματα αξιολόγησης για ένταξη στην αγορά εργασίας σε ένα φάσμα εκπαίδευσης σε τεχνικά, εμπορικά και επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.

Οι πελάτες είναι νέοι ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την έναρξη επαγγελματικής τους ζωής, άνεργοι και/ή ανεπαρκώς καταρτισμένοι ενήλικες και άλλοι. Η επιτυχημένη κοινωνική ένταξη των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό μέρος των δραστηριοτήτων της ABU από πλευράς της Υπηρεσίας Απασχόλησης (Agentur für Arbeit), των Υπηρεσιών Εύρεσης Εργασίας, του Berlin Senat (Γερουσίας του Βερολίνου) και άλλων συνεργατών.

Η ABU διαθέτει προσωπικό περίπου 100 έμπειρων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στις κοινωνικές δεξιότητες & στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Συνεργάζεται στενά με τοπικές επιχειρήσεις (διπλή κατάρτιση). Η ABU διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις δραστηριότητες σε σχέση με την εργασιακή κινητικότητα (εξερχόμενη και εισερχόμενη).

 

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;