Αριθμός Έργου:
2016-1-CY01-KA202-017350

  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

facebook

Menu
  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

Mobile logo

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Το Έργο

Το έργο LAMOS EU έχει υποβληθεί στην Κύπρο και εγκρίθηκε ως το πρώτο έργο στη λίστα έγκρισης κάτω από τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Βασικής Δράσης 2 (Στρατηγικές Συνεργασίες) του προγράμματος ERASMUS +.

Ο σκοπός του έργου είναι η αύξηση της διακρατικής απασχολησιμότητας με τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων /ατόμων σε διεθνές περιβάλλον με την ενεργό συμμετοχή των εταιρειών, των ενδιαφερόμενων φορέων και των εκπαιδευτικών φορέων.

Οι στόχοι του έργου είναι:

- Η βελτίωση της διακρατικής προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού
- Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων
- Η αύξηση της διαθεσιμότητας για διακρατική επαγγελματική συμβουλευτική
- Η αύξηση της ικανότητας των συμβούλων και των γραφείων εξευρέσεως εργασίας

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

1. Άμεση ομάδα-στόχος: υπάλληλοι που εργάζονται στο εξωτερικό, άτομα που ενδιαφέρονται να δουλέψουν στο εξωτερικό, σύμβουλοι, εταίροι οργανισμοί και το προσωπικό τους
2. Έμμεση ομάδα-στόχος: εταιρείες και τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμοί-στόχος: Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί φορείς, εκπαιδευτές/σύμβουλοι των οργανισμών αυτών, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εργασίας (οργανώσεις εργοδοτών, γραφεία εργασίας, γραφεία εξευρέσεως εργασίας).

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν τέσσερα παραδοτέα:

1) Περιφερειακή Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης που έχει αναπτυχθεί για τον εντοπισμό και την ανάλυση των εθνικών αναγκών στον τομέα της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων / άτομα σε ξένο περιβάλλον, να βοηθήσουν την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου και ότι τα κατάλληλα επίπεδα των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηστών εμπλοκής έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του έργου (συμπεριλαμβανομένου του τελικού χρήστη) στις χώρες εταίρους.

2) Μοντέλο εργασίας με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το διακρατικό καθεστώς εργασίας κινητικότητας / υποστήριξη πριν από την κινητικότητα και τη βοήθεια στην προσαρμογή σε ξένο χώρο εργασίας - από το στάδιο της πρόθεσης για την προσαρμογή σε μια ξένη χώρα. Το μοντέλο θα είναι ένας οδηγός οδηγιών για όσους εργάζονται με αυτούς τους ανθρώπους με βάση τα αναπτυγμένα παραδοτέα (Ο3-Ο4).

3) Ένα ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της ικανότητας και ετοιμότητας για τη διακρατική κινητικότητα της εργασίας - το εργαλείο για τη μέτρηση και τη διάγνωση της ετοιμότητας του ατόμου για τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που απαιτούνται να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Το ψηφιακό εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτές και συμβούλους στην καθημερινή τους εργασία.

https://ict-tool.lamos-project.eu/login

4) Εργαλείο Προγράμματος - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ με στόχο την προετοιμασία των ατόμων (εργαζόμενοι και άνεργοι) για τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και Πρόγραμμα – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - κατάρτισης και υλικά για τους εργοδότες στο να επικεντρώνονται πώς να προσαρμόσουν ένα ξένο εργαζόμενο σε ένα νέο περιβάλλον διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

Η κοινοπραξία αποτελείται από οργανισμούς που προέρχονται από την Κύπρο, Πολωνία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;