Numer projektu:
2016-1-CY01-KA202-017350

  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

facebook

Menu
  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

Mobile logo

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Poprawa zdolności adaptacyjnych na europejskim rynku pracy

Poprawa zdolności adaptacyjnych na europejskim rynku pracy

Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Rozwój systemu wsparcia mobilności międzynarodowej

Rozwój systemu wsparcia mobilności międzynarodowej

Wzmocnienie systemu międzynarodowego poradnictwa zawodowego

Wzmocnienie systemu międzynarodowego poradnictwa zawodowego

Wsparcie dla instytucji zatrudnienia i agencji rekrutacji

Wsparcie dla instytucji zatrudnienia i agencji rekrutacji

WITAMY

W dzisiejszych czasach wiele osób poszukuje możliwości zatrudnienia za granicą, jeśli nie znajduje ich w swoim kraju. Jednakże często okazuje się, że praca w obcym środowisku jest trudniejsza niż spodziewano się, z uwagi na pojawiające się, nieprzewidzane przeszkody.

Projekt Lamos UE ma na celu pomóc pracownikom w przygotowaniu się do międzynarodowej mobilności zawodowej poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia międzynarodowej mobilności pracowników.


“Dla zachowania przejrzystości i czytelności tekstu, nie zostaną  zachowane formy właściwe dla rodzaju męskiego i żeńskiego; rzeczowniki i zaimki osobowe użyte w tekście zamieszczonym  na stronie LAMOS EU zostaną  zachowane w rodzaju męskim, przy jednoczesnym odniesieniu do formy żeńskiej.”

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?