Numer projektu:
2016-1-CY01-KA202-017350

  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

facebook

Menu
  • en
  • gr
  • Spain flag
  • polish
  • Germany flag

Mobile logo

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Projekt

LAMOS EU to projekt, który otrzymał dofinansowanie na Cyprze zajmując 1 miejsce na liście rankingowej wniosków złożonych w ramach Akcji 2 - Partnerstwa Strategiczne w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2016.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poza granicami kraju poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia międzynarodowej mobilności pracowników oraz zdolności adaptacyjnych w nowym miejscu pracy, przy aktywnym udziale przedsiębiorstw, interesariuszy oraz instytucji szkoleniowych.

Cele projektu:

- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników
- Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
- Wzmocnienie doradztwa w zakresie międzynarodowej mobilności pracowniczej
- Podnoszenie kompetencji doradców oraz wsparcie agencji zatrudnienia oraz pośrednictwa pracy.

Grupa docelowa projektu:

1) bezpośrednia grupa docelowa: osoby pracujące poza granicami kraju, osoby zainteresowane międzynarodową mobilnością zawodową, doradcy, organizacje partnerskie i ich pracownicy
2) pośrednia grupa docelowa: firmy oraz działy HR, organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), instytucje szkoleniowe, trenerzy/doradcy; publiczne i prywatne instytucje rynku pracy (związki pracodawców, urzędy pracy, agencje zatrudnienia).

W wyniku realizacji projektu powstaną 4 główne produkty:

O1) Regionalny raport badawczy opracowany w celu identyfikacji i analizy potrzeb grupy docelowej projektu w zakresie międzynarodowej mobilności zawodowej oraz zdolności adaptacyjnych pracowników na zagranicznym rynku pracy, wspierający proces tworzenia produktów projektu przy niezbędnym zaangażowaniu interesariuszy i użytkowników ostatecznych projektu (w tym podczas walidacji produktów przez użytkowników końcowych) w krajach partnerskich;
O2) Model wsparcia osób wyjeżdzających za granicę w celu podjęcia zatrudnienia oraz adaptacji pracownika na zagranicznym rynku pracy – od momentu zaplanowania wyjazdu do adaptacji w nowym miejscu/kraju. Model będzie stanowił przewodnik/ instrukcję dla tych, którzy pracują z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia za granicą, w oparciu o produkty projektu (O3 raz O4);
O3) Elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji oraz gotowości do podjęcia pracy za granicą (międzynarodowej mobilności zawodowej), ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy. Narzędzie będzie wykorzystywane przez trenerów i konsultantów w ich codziennej pracy.
https://ict-tool.lamos-project.eu/login
O4) Pakiet Szkoleniowy – składający się z dwóch modułów szkoleniowych: MOBILNOŚĆ oraz ADAPTACJA - przygotowujący pracowników jak i osoby bezrobotne do międzynarodowej mobilności zawodowej. W skład pakietu będą wchodzić Programy i Materiały szkoleniowe, Przewodnik dla pracodawców w zakresie adaptacji zawodowej nowego pracownika – obcokrajowca, zawierający wskazówki m.in. jak prowadzić coaching czy mentoring, aby przyśpieszyć adaptację w nowym środowisku – miejscu pracy, kraju, kulturze itd.

Wszystkie produkty projektu będą dostępne w języku angielskim, greckim, polskim, niemieckim i hiszpańskim.

Partnerstwo składa się z organizacji z Cypr. Polski, Grecji, Niemiec oraz z Hiszpanii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?